• Kroužek PŘEDŠKOLÁK

      20. 11. 2023

      Od února pořádáme ve škole opět kroužek určený pro předškoláky. Máte zájem o naši školu? Umožněte Vašemu dítěti vyzkoušet si práci v montessori třídě. Potká se tam s průvodkyní prvního trojročí, budoucími spolužáky i montessori pomůckami. Pro přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kancelar@dobra-montessori.cz Těšíme se!

     • Rétorika, prezentace a komunikace

      18. 8. 2023


      Ještě nyní na konci prázdnin se můžete těšit na seminář rétoriky a základních prezentačních dovedností, kterým vás provede herec Slováckého Divadla David Vaculík. Seminář se uskuteční v naší škole 1.9.2023David se může s jistotou opřít o své více než dvacetileté herecké a moderátorské zkušenosti. Lektorování se věnuje již šestým rokem a rád vám rétoriku představí jako zábavnou a užitečnou disciplínu a pootevře vám tak dveře do světa profesionálních řečníků.Jak sám David říká ,,můj seminář je pro všechny kdo musí ve svém životě komunikovat, takže pro všechny".Budeme probírat témata jako:řízené dýchaní, práce s trémou, oční kontakt, správná výslovnost, paměť, gestikulace, práce s rytmem, budovaní napětí a podobně.Časová dotace semináře je 5 hodin.Cena 2000 Kč za osobu - platba v hotovosti na místě. Pokud budete chtít fakturu, tak fakturační údaje napište do přihlášky.Přihlášky posílejte na email dvaculk@gmail.com

     • Přednáška na míru naší školce a škole

      27. 3. 2023

      Jak chápat a správně reagovat na děti s hyperaktivitou a neklidem, aby byla situace doma i ve třídě v klidu. Jak provázet ostatní děti ze třídy v jejich reakcích. Přednáška je určena všem rodičům - nejen rodičům neklidných dětí :)

      S dětmi s vnitřním neklidem, hyperaktivitou nebo přímo diagnózou ADHD se setkáváme čím dál častěji. Jak nahlédnout do jejich projevů, uvažování a jak na ně reagovat buď my jako dospělí nebo také jak provázet v reakcích své děti?

      Paní Dobiášová si vyhradila na naši školku a školu celý den. Bude mít příležitost nahlédnout do tříd, dále bude pracovat s našimi pedagogy a den zakončí právě zmiňovanou přednáškou pro rodiče. 

      Využijte této příležitosti skvěle zacíleného workshopu odborníka na hyperaktivitu, ADHD.

       

       

     • Den otevřených dveří

      16. 1. 2023

      Zveme Vás na den otevřených dveří do naší základní školy 

      Rádi byste, aby Váš budoucí prváček navštěvoval naši školu? Přijďte se seznámit s koncepcí a filosofií školy, s průvodkyní prvního trojročí a ředitelkou školy. Těšíme se na Vás. 

      Od začátku nového pololetí plánujeme také kroužek pro předškoláky, aby měly děti možnost seznámit se s prostředím a montessori pedagogikou ještě před nástupem do 1. ročníku. 

      Místo dalšího termínu otevřených dveří se můžeme vidět na zlínském zámku od 17.00 na představení inovativních škol.

      Prosíme o jednoduchou registraci na den otevřených dveří: https://forms.gle/QUCnS3qEdWPXQKrk9 

     • "RODIČ A BATOLE"

      14. 9. 2022

      Montessori odpoledne pro rodiče s dětmi od října opět u nás. Pro děti cca. od 1,5 roku do 3 let. Programem Vás bude provázet Iva Švambergová, která se už teď na všechny moc těší :)

     • AKTIVITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA a ROZVÍJENÍ SMYSLŮ

      13. 5. 2022

      Po mnoha letech se do Zlína se svým kurzem o Montessori vrací Eva Štarková. Ze své osobní zkušenosti můžeme říci, že se jen těžko hledá člověk, který by dokázal více nadchnout pro Montessori přístup. Její nadšení je nakažlivé   Své kurzy pořádá paní Štarková už přes 30 let a absolvovaly je stovky lidí v České republice, na Slovensku i v Maďarsku a mnohým naprosto změnila pohled na děti a jejich vývoj, potenciál a učení. S laskavým přístupem nyní už babičky a nadhledem životních zkušeností, zapaluje nadšení pro Montessori pedagogiku. Jsou prodchnuté láskou k dětem, nabité informace a pochopením pro každého, komu na dětech skutečně záleží. Věříme, že se budou líbit i vám, a že budete odcházet plni inspirace a nadšení.

      Kurz je určen pro rodiče ( i tatínky!), prarodiče, učitele a pro ty, kdo pracují s dětmi a chtějí vědět, co to Montessori vlastně je. I když je termín v půli prázdnin, věřím, že rozhodně stojí za to ho absolvovat. 

      Tento kurz je úvodní a je podmínkou pro další pokračování o jazyku, matematice a kosmické výchově. 

      Na semináři se hovoří o vývojových potřebách dítěte a o tom jak podpořit jeho mozkovou činnost jednoduchými a zároveň levnými aktivitami. Kurz obsahuje velké množství praktických ukázek s pomůckami, které si můžete připravit i doma. 

      Tyto aktivity jsou určené pro děti od narození do předškolního roku. Jsou to cvičení na koordinaci oka a ruky, soustředění, vytrvalost, trpělivost a samostatnost.

      První den se budeme věnovat tomu, jak připravit pro dítě jednoduché aktivity, abychom využili období, kdy se dítě zajímá o to, co dělají dospělí a o to, co se děje kolem nich. Děti v tomto věku chtějí pomáhat, chtějí dělat to, co dělají dospělí kolem nich. Učí se tak pečovat o sebe a své okolí. Tak jako v celé Montessori pedagogice i tady je třeba sledovat zájem dítěte a následovat jej- dítě se tak učí přirozeně, rádo a rychle. 

      Ve druhém dnu se budeme věnovat tzv. senzitivním obdobím. Jsou to období, kdy děti zvýšeně vnímají určitými smysly. Náplní dne budou ukázky smyslově-pohybových aktivit, které pomáhají dětem rozvíjet 5 základních smyslů - hmat, sluch, čich, chuť a zrak. Maria Montessori pozorovala u dětí používání i dalších smyslů jako je např. stereognostický smysl, které je použitelný v geometrii, aritmetice, geografii, biologii, ale i při procesu učení čtení a psaní. Mít dobře procvičené smysly je zásadní pro správnou interpretaci vjemů z vnějšího světa. 

      Datum: 30. - 31. července 2022 od 8.30 do 17.30 hodin

      Adresa: DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola, Náves 86, Zlín - Prštné.Cena: 2500 Kč (storno je 100%, můžete však za sebe poslat jinou osobu) Hlásit se můžete na kancelar@dobra-montessori.czVíce o paní Štarkové a jejich kurzech zde: https://alfamilia.sk

     • Poruchy chování I.

      22. 3. 2022

      Vzdělávací akreditovaný program se zaměřením na rané projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte s ohledem na bio-psycho- sociální determinaci behaviorální a emoční struktury lidské psychiky.

      Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte?Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup?

      Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat?Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD- I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)?Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte. Základní představení kauzality a komorbidity raných poruch chování a poruch osobnosti. Zaměření na depistáž a vybrané problémy, výchovy, resocializace a terapie. Seminář je určen pro odborné pracovníky, ale i rodiče.

     • Den otevřených dveří individuálně

      10. 1. 2022

      Vzhledem k současné situaci volíme místo hromadného dne otevřených dveří individuální schůzku v průběhu dopoledne, kdy je možné nahlédnout i do výuky nebo informační schůzka v průběhu odpoledne. Schůzky si prosím domlouvejte na emailu: petra.sakacova@dobra-montessori.cz nebo v případě rodičů dětí naší mš je možné se objednat na vypsané konzultační hodiny Petry. V případě zájmu o docházku do naší školy prosíme,  aby se schůzky účastnili oba rodiče. Budeme se moc těšit :)

    • Čajovna
     • Čajovna

      21. 10. 2021
      Akce, kterou v naší škole pořádáme každý rok na podzim. (Pokud tedy covid nezasáhne jako loni.) Proč to děláme? Proč je to pro nás tak důležité? A proč je tak důležité, že je to od začátku do konce akce dětí?