• Zápis do mateřské školy

      11. 4. 2024

      V letošním roce bude zápis do naší mateřské školy probíhat, stejně jako do jiných mateřských škol města Zlína, skrze registraci na stránkách: http://www.zapisdomszlin.cz Registrace dítěte a vybírání škol je možné od 12. 4. 2024 – 12. 5. 2024. Zápis proběhne v úterý 14. 5. 2024.

      Samotný zápis bude probíhat úterý 14. 5. 2024 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. 

      Na webu http://www.zapisdomszlin.cz naleznete podrobný popis registrace dítěte, podání žádosti i všechny dokumenty, které jsou pro zápis do mš potřeba. 

      Kritéria zápisu do DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školy pro rok 2024/2025 jsou:

      1. Posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů - přijímání sourozenců. 

      Přednostně josu přijímány děti, které mají v mateřské škole sourozence - v rámci posilování sourozeneckých vazeb - 5 bodů. 

      2. Podpora kontinuity vzdělávání dítěte - pokračování vzdělávání DOBRÁ Montessori školičky, případně jiné montessori zařízenívazbě na vzdělávací systém -  4 body

      3. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP pro předškolní vzdělávání  - 3 body

      4. Předložení informací o dítěti od zákonného zástupce - rozhovorem během zápisu nebo před ním o předpokladech začlenění a fungování ve vzdělávacím systému - 2 body

       

      Postup:

      1. Zaregistrujte se na webových stránkách.
      2. Vytvořte profil žadatele (dítěte). Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
      3. Vyberte si školu, ve které budete žádat o přijetí žadatele k předškolnímu vzdělávání a „zaregistrujte se k zápisu“, tj. předání profilu dítěte do vybrané mateřské školy.
      4. Vytiskněte si vygenerovanou žádost o přijetí žadatele k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané mateřské školy.
      5. V případě „registrace“ žadatele do více mateřských škol musí být pro každou vybranou mateřskou školu samostatná žádost.
      6. Žádost nechte potvrdit u lékaře. Upozornění!  V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona

      Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího.