• Změny ve školičce

      7. 6. 2021

      Milí rodiče, jistě jste si všimli, že v naší školičce probíhají změny. Naše milá Iva nás na nějakou dobu pomalu opouští a bude se věnovat krásným mateřským povinnostem :) Tímto jí moc děkujeme za její úžasnou práci a přejeme jen to nejkrásnější :)

      V současné době můžete ve školičce potkávat Lucii Přikrylovou, absolventku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, která u nás již absolvovala praxi a prostředí školičky dobře zná. Více informací o ní naleznete na webových stránkách. Lucie nám pomůže nyní a o prázdninách.

      A od sprna mezi nás přivítáme novou kolegyni Michaelu Hanslíkovou. Tímto by se Vám ráda představila:

      "Jsem absolventkou školy pedagogicko - sociální. V rámci školních praxí, které probíhaly na různých pracovištích a s různým přístupem k lidem jsem si ujasnila, že s "klasickým" přístupem příliš nesouzním. Při studiu jsem vykonávala dobrovolnickou činnost v sociálních službách. Tyto zkušenosti mě naučily více vnímat individualitu každé jednotlivé osoby. Po škole jsem pracovala mimo obor a ve volném čase se zaměřovala především na informace o přirozeném mateřství a rodičovství. V té době mě také hodně obohatily přednášky manželů Kopřivových.

      Na rodičovské dovolené jsem se ještě více přiblížila k alternativním směrům a byla zase o něco blíže i Montessori filozofii. Stala jsem se průvodkyní v badatelsko - vědním kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ. Bylo skvělé vidět, jak děti s nadšením dokáží zkoumat a objevovat. Vnímám jako důležité nastavit si s dětmi pevné a respektující hranice. Po rodičovské dovolené jsem až doposud pracovala v Montessori školce v Olomouci s dětmi od jednoho roku. Práci s dětmi vnímám jako poslání a je mi velkou ctí provázet děti právě v DOBRÉ  školičce.

      Svůj volný čas věnuji mé dceři, která mě toho stále hodně učí. Nejraději trávíme společný čas v přírodě a se zvířaty."

     • Přihlašování na prázdniny

      25. 5. 2021

      Milí rodiče, prázdniny se blíží závratnou rychlostí. Prosíme vás, kdo už víte a máte naplánováno, kdy nám dítě během léta svěříte, zapište docházku do tabulky na webových stránkách školky.

      Na webových stránkách se musíte přihlásit do rodičovské sekce, abyste podzáložku "Přihlašování na léto" pod Mateřskou školou viděli Přece jen píšete jméno dítěte, tak se jedná o neveřejný odkaz.

      V případě zájmu rodičů " od jinud " pište prosím na kancelar@dobra-montessori.cz

       

      Děkujeme

     • Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“

      14. 4. 2021

      Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“ a sebereflexe naší Dobré Montessori školky aneb

      JAK TO U NÁS CHODÍ ?

      Jakmile se tato, v českém prostředí ojedinělá, kniha objevila na pultech knihkupectví, neváhalo ji naše prozřetelné vedení – Petra – koupit a ponořit se do zhodnocování vlastního Montessori zařízení – DOBRÉ Montessori MŠ a ZŠ Zlín.

      V množství mnoha jiných, než klasických, směrů a inovativních škol, Montessori pedagogika právem zaujímá pevné postavení.

      Rodiče, hledající funkční a přirozené postupy při výchově a vzdělávání svých ratolestí, zákonitě dříve nebo později na cestu montessori narazí. Mnozí z těchto rodičů se na ni nadšeně vydají.

      Úkolem této knihy, i nás průvodců v Dobré Montessori Zlín, je vést rodiče i děti po autentické a pravdivé cestě, kterou svými hlubokými znalostmi, pozorováním a výzkumem dítěte vybudovala doktorka a pedagožka Maria Montessori (1890-1952).

      Kniha je přehledně a logicky rozdělena do šesti celků, kdy první z nich čtenáře seznamuje s obecnými principy montessori pedagogiky. Další celky se podrobněji zaměřují na :

      • Připravené prostředí
      • Dospělé
      • Dítě
      • Program

      Je velmi přínosné, že se za každou kapitolou setkáte s tabulkou která napovídá „na co se dívat“ a naopak upozorňuje „co byste neměli vidět...“, pokud chcete vybrat kvalitní montessori zařízení pro vaše dítě.

      Závěrečná část je věnována odpovědím na nejčastější otázky rodičů, které přichází v souvislosti s návštěvou Montessori MŠ.

      V příloze naleznete přehledné tabulky, které pomohou s hodnocením navštívené školky.

      V knize není mnoho bodů se kterými by byla naše Dobrá školka v rozporu, některé možnosti nejsou technicky proveditelné např. volný přístup na zahradu školy, kdy děti mohou v ideálním případě, kdykoliv měnit prostředí třídy a zahrady.

      Ve většině bodech se však shodujeme a věříme, že pravdivě, s porozuměním, ve vší úctě a laskavosti k Dítěti míříme krok za krokem k ideálu, který je v knize popsán, že díky autentické Montessori pedagogice děláme svět Dobrým. Přidejte se k nám :)

      Autorkou knihy je Mgr. Hana Slabá a tuto publikaci -  Montessori školka – Jak to v ní chodí?  můžete najít v naší knihovně v rámci připraveného prostředí pro dospělé.   

      Iva Švambergová

    • Školní časopis ONLINE
     • Školní časopis ONLINE

      17. 12. 2020
      Doba je zvláštní, ale bereme to jako výzvu, která nás učí! Každoročně jsme pro Vás chystali školní časopis. Časopis, který tvoří děti a my dospělí nezasahujeme, protože jen tak ho máme takový jaký ho chceme mít.  A každoročně nám časopis pomáhal pořídit si pomůcky do třídy, hračky do družiny a nebo přispíval na dobré věci - jako např. na péči o koaly v Austrálii během požárů. Letos Vám časopis nemůžeme prodávat osobně, ale my jsme na to přišli!!!!
     • Informace k ošetřovnému pro rodiče

      26. 10. 2020

      Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ

      Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

      Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...

      O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

      Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

      23. října v 23:09  · 

      Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

      Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

      Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

      Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

      Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

      Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz