• Naše vize

   "Ucelený vzdělávací systém pro děti od 0 do 15 let pod jednou střechou. Děti prochází připraveným prostředím pro jednotlivá vývojová období. Po celou dobu je provází odborníci školení pro daný věk. Zároveň stále navštěvují stejné místo, jen rostou a vyvíjí se a my sledujeme jejich vývoj s nimi. Známe je od nejútlejšího věku. Předávání informací o potřebách, osobnosti dítě, rodině, ale i obráceně o učitelích a o tom, co dítě čeká probíhá přirozeně, plyne, jak se všichni setkáváme v jedné budově, na zahradě, při společných akcích. Dítě zná svého budoucího učitele / průvodce a on zná je. Zná i své starší kamarády a ví, že se může obrátit k nim o pomoc. Zná prostředí, kam bude růst a těší se na něj. Nedochází ke stresu ze změny prostředí, z nových tváří, situací. Vývoj se nezpomaluje nutností adaptace
   a přitom je stále uspokojována potřeba růstu a dozvídání se nového...
   Pojďme ji společně naplnit :) 

   Naše Mise:
   Vést každé dítě, aby se mohlo stát unikátní, sebevědomou spokojenou osobností s úctou k sobě a svému okolí a vychovat z něj DOBRÉHO člověka.