• Poruchy chování I.

      22. 3. 2022

      Vzdělávací akreditovaný program se zaměřením na rané projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte s ohledem na bio-psycho- sociální determinaci behaviorální a emoční struktury lidské psychiky.

      Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte?Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup?

      Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat?Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD- I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)?Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte. Základní představení kauzality a komorbidity raných poruch chování a poruch osobnosti. Zaměření na depistáž a vybrané problémy, výchovy, resocializace a terapie. Seminář je určen pro odborné pracovníky, ale i rodiče.