• Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

  • V současné době připravujeme nabídku zájmových kroužků pro rok 2020/2021. Bližší informace o kroužcích, včetně termínů, přihlašování atd., najdete jak zde, tak také v novinkách. Budeme se snažit nastavit časově kroužky tak, aby děti mohly navštěvovat kroužky opravdu dle jejich skutečného zájmu.

   • Hudební kroužky

   • Hudební kroužky probíhají ve spolupráci s hudební školou Yamaha Zlín. Výuka hry na flétnu ve školním roce 2019/2020 probíhá ve čtvrtek od 12:45 hod. Velkým pozitivem je výuka v malé skupině dětí. Vedena je lektorkou hudební školy Klárou Šidlovou.

     

    Zároveň se ve čtvrtek v 14.30 odehrává speciální lekce hry na klávesy určená pro děti od 4 let - Music Parade. "V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění. Mateřskou řeč se dítě učí mluvením – posloucháním a napodobováním. Na stejném principu pak funguje i tento program. Děti poslouchají a zpívají melodie, které následně hrají na klávesové nástroje."

    Více informací na stránkách: http://www.yamahazlin.cz/

     

     

     

   • Vědecký kroužek

   • Kroužek je uzpůsoben pro děti mateřských škol. Jedná se o vědecký kroužek, kde se hravou a zábavnou formou děti seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Experimenty nejsou nebezpečné ani složité. 

    Kroužek probíhá ve školním roce 2019/2020 ve středu ve 13.30 hodin mladší děti, hned po nich pak skupinka starších dětí. 

    Cena je: 800,-  (za pololetí).

   • Kroužek logopedické prevence

   • Záleží nám na správné výslovnosti tolik důležité nejen pro porozumění, ale také pro budoucí čtení a psaní. Ve školce máme několik skupinek dětí docházejících do kroužku logopedické prevence. Vše probíhá hravou formou tak, aby čas strávený v kroužku, byl pro děti nejen přínosem, ale také zábavou.

    Kroužek probíhá pod záštitou školky a je veden naší speciální pedagožkou.

   • Jóga pro děti

   • „JÓGA JE VŠE, CO DĚLÁME VĚDOMĚ“

    Kroužek jógy probíhá ve školním roce 2021/2022 vždy ve středu od 13:30.

    Jde zde o poznání svého tělo a emocí tak, aby se děti ve svém těle cítili “jako doma”, aby jim v něm bylo dobře. Celá lekce bude probíhat hravou formou, za pomoco příběhu. Kromě poznávání vlastního těla a emocí je lekce zaměřena také na dýchání a relaxaci.


    Jóga pro děti je vedena jednou z našich průvodkyní, která kromě dlouhodobé zájmu, absolvovala také semináře zaměřující se přímo na jógu pro předškolní děti.