• Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

  • Níže naleznete nabídku kroužků pro mateřskou školu, které probíhají v odpoledních hodinách a jsou tedy doplňkovými programy. Časy kroužků se vždy snažíme nastavit tak, aby se vzájemně nepřekrývali a děti tak mohly navštěvovat kroužky dle svého skutečného zájmu.
   V případě dotazů na kroužky kontaktujte Bc. Marii Bačůvkovou, která kroužky koordinuje: marie.bacuvkova(zavináč)dobra-montessori.cz.
   • Hudební kroužky

   • Výuka hry na flétnu ve školním roce 2022/2023 probíhá ve čtvrtek od 14:15 hod. Výuka flétny probíhá v malé skupině dětí. Vedena je lektorkou hudební školy Klárou Šidlovou.

    Výuka hry na klávesy probíhá ve čtvrtek od 12:15 hod. (pro pokročilé) a od 13:10 hod. (pro začátečníky). U obou hudebních kroužků se v září konali ukázkové/zkušební lekce, aby děti viděly, jak kroužek probíhá, a také aby lektorka mohla posoudit zralost dítěte pro hru na daný hudební nástroj.

    Hudební kroužky probíhají ve spolupráci s hudební školou Yamaha Zlín. Více informací na stránkách ZDE.

     

     

     

   • Vědecký kroužek

   • Vědecký kroužek "Věda nás baví" probíhá v letošním školním roce 2021/2022 vždy v pondělí od 13. hodin.

    Kroužek je uzpůsoben pro děti mateřských škol. Jedná se o vědecký kroužek, kde se hravou a zábavnou formou děti seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Experimenty nejsou nebezpečné ani složité. 

    Kroužek probíhá pod záštitou školy. Lektorován je externím pracovníkem.


   • Kroužek logopedické prevence

   • Kroužek logopedické prevence probíhá v letošním školním roce 2021/2022 vždy v úterý.

    Záleží nám na správné výslovnosti tolik důležité nejen pro porozumění, ale také pro budoucí čtení a psaní. Ve školce máme několik skupinek dětí docházejících do kroužku logopedické prevence. Vše probíhá hravou formou tak, aby čas strávený v kroužku, byl pro děti nejen přínosem, ale také zábavou.

    Kroužek probíhá pod záštitou školky a je veden našimi průvodkyněmi, které se logopedii v rámci studia věnovaly a mají také potřebné zkušenosti.

   • Jóga pro děti

   • „JÓGA JE VŠE, CO DĚLÁME VĚDOMĚ“

    Kroužek jógy probíhá ve školním roce 2021/2022 vždy ve středu od 13:30.

    Jde zde o poznání svého tělo a emocí tak, aby se děti ve svém těle cítili “jako doma”, aby jim v něm bylo dobře. Celá lekce bude probíhat hravou formou, za pomoco příběhu. Kromě poznávání vlastního těla a emocí je lekce zaměřena také na dýchání a relaxaci.


    Jóga pro děti je vedena jednou z našich průvodkyní, která kromě dlouhodobé zájmu, absolvovala také semináře zaměřující se přímo na jógu pro předškolní děti.