• PhDr. Petra Sakáčová

   • ZAKLADATELKA a ŘEDITELKA DOBRÉ ŠKOLY, ŠKOLKY A ŠKOLIČKY
    E-mail: kancelar@dobra-montessori.cz
               petra.sakacova(zavináč)dobra-montessori.cz


    Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci. Pracovala v oblasti personalistiky, vzdělávání dospělých a koučinku nejprve v Olomouci a poté v Praze. Po narození nejstaršího syna, přenesla svoji pozornost na vzdělávání dětí. Zaujala ji metoda montessori zejména svým respektem k individualitám, vlastnímu tempu a motivaci. V montessori pedagogice se zaměřuje na práci s nejmladšími a nejstaršími dětmi. Pravidelně se účastní odborných kongresů z oblasti dětské psychologie a seminářů a workshopů v oblasti montessori pedagogiky. Vystudovala specializaci v psychologii na školního psychologa a svou pozornost začíná směřovat na práci s adolescenty podle montessori pedagogiky. Má tři děti – Matýska, Lucinku a Vojtíška. Ve volném času se stará o domácnost se dvěma psy, kočkami a zahradou. Nejlépe vypne u četby, turistice, běhu a na kole :)

    Vzdělání, kurzy:

    • Univerzita Palackého, jednooborová psychologie - rigorózní zkouška

    • Školní psycholog na ZŠ a SŠ - navazující dvouleté studium

    • Kvalifikační studium pro ředitele škol
    • Ředitel školy jako leader (2022 -webinář)

    • Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I. a II. (2021 a 2022)

    • Zážitkový kurz první pomoci (2021)

    • “Vývojové potřeby dětí od narození do 18 let” - Čtvrté české montessori setkání učitelů (2019)

    • Adolescent  introductory - workshop při AMI (35 hod) 

    • “Jaký by měl být učitel v 21. století?” Třetí české montessori setkání učitelů (2018)

    • “Dítě v měnícím se světě” - 1. česká konference dětské psychologie : ADHD od dětství do dospělosti v psychologické praxi (2018)

    • Výchova k míru - od teorie k praxi - workshop Duhovka institut (2018)

    • Mobilita pracovníků s mládeží - Youthpass (2018)

    • Přechod do základní školy - Druhé české montessori setkání učitelů (2018)

    • P.E.T. Výchova bez poražených (24 hod) (2017)

    • Geografie, Botanika, zoologie, kosmická výchova a montessori filosofie (18 hod) (2017)

    • Geometrie, mateřský jazyk a montessori filosofie (18 hod) (2017)

    • Aktivity každodenního života a Rozvoj smyslů (18 hod) (2017)

    • “Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo” - První české montessori setkání učitelů (2016)

    • Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M (2016)

    • Montessori pedagogika pro děti 0-3 roky (80 hodin) MŠMT ČR č.j. 30344/2012-25 (2016)

    • Respektovat a být respektován (18 hod) MŠMT ČR č.j. 35559/2012-25-201 (2016)

    • Erickson College International v Praze- Týmový koučink v praxi (2013)

    • Erickson College International v Praze - Koučink věda i umění (125 hod) (2008)

   • Mgr. Hana Fusková

   • VEDOUCÍ DĚTSKÉ SKUPINY-ŠKOLIČKY, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO MŠ A ZŠ

    E-mail: kancelar@dobra-montessori.cz
               hana.fuskova(zavináč)dobra-montessori.cz

    Přesto, že mé původní studium je zaměřené na oblast mimo pedagogiku, k dětem mě to neustále táhlo. Z tohoto důvodu jsem se věnovala např. dětským animacím, dobrovolnictví, výzkumu v oblasti pedagogiky apod. Čím dál tím více jsem ale chtěla věci dělat jinak, proto jsem se začala zajímat právě o montessori pedagogiku, která mě ihned oslovila. V současné době se kromě práce věnuji svému synovi, díky kterému mám možnost učit se každý jeden den.  

    Vzdělání, kurzy:

    • Magisterský studijní obor specializace v pedagogice - sociální pedagogika
    • 7. ročník studentské konference, duben 2016, příspěvek - Dobrovolnictví a praxe - zkušenosti a přínos (další přednášející doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D., Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D., Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.)
    • IGA - konference výzkumné grantové agentury UTB, roční výzkumný program, spoluautor výzkumu/článků
    • Úvod k semináři Výchova bez poražených
    • Doplňující pedagogické studium pro učitele - Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
    • Sociálně-psychologický výcvik (+ výkon dobrovolnické činnosti - práce s dětmi)
    • Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 let - MVDr. Eva Štarková
    • Žít s repektem (dříve kurz Respektovat a být respektován) - Tatjana a Pavel Kopřivovi (42 hodin), 2021
    • Diplomovaný montessori kurz pro věk 0-3 - Montessori ČR
    • Zážitkový kurz první pomoci (2021)
    • Jak řešit konflikty s dětmi (2021)
    • Respirační onemocnění u dětí předškolního věku (2022)
    • Základní znalost logopedie pro pedagogy (2022)
    • Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I. (2022)
    • Profesní průprava zástupců ředitele (Národní pedagogický institut ČR, květen 2022)
    • AMI Montessori 3-6 Asistant (69 hodin, 2022) - Elina Rautasalo
   • Iva Švambergová

   • PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE
    E-mail: iva.svambergova(zavinac)dobra-montessori.cz

    Mám za sebou studium od technického, uměleckého přes sociálně-pedagogický směr až po náhled do východní filozofie, zejména jógy. Od roku 2013 působím v Montessori vzdělávacím systému, prošla jsem školičkou (batolecí třída děti cca 1,5 let - 3 roky), školkou (děti 3-6 let) a při mateřské dovolené jsem poté působila jako průvodce v programu "Rodiče a děti" .

    Od ledna léta páně 2019 se vracím na pomyslný začátek a působím jako průvodce batolat (Infant community).

    Vzdělávací kurzy, semináře, přednášky v oblasti výchovy a vzdělávání (od r. 2010) :

    • Respektovat a být respektován - akreditovaný kurz (35 hodin) - manželé Kopřivovi
    • Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi - akreditovaný kurz (21 hodin) - Hana Mokrá
    • Montessori pedagogika - přirozené vzdělávání - akreditovaný kurz (35 hodin) - Hana Mokrá
    • Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 roků (18 hodin) - Eva Štarková
    • Mateřský jazyk a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 roků (9 hodin) - Eva Štarková
    • Efektivní rodičovství - základní kurz - Markéta Macharáčková
    • Kurz pedagogiky Montessori MŠ zaměřeno na věk 3 - 6 let - Společnost Montessori o.s.
    • AMI Kurz pro asistenty předškolních tříd 3-6 let - Association Montessori internationale - Madlena Ulrich (Norsko)
    • AMI Assistants Certificate Course 0-3 - Association Montessori internationale - Heidi Philippart (Nederland/UK)
   • Michaela Hanslíková

   • PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE
    E-mail: michaela.h(zavináč)dobra-montessori.cz

    Jsem absolventkou školy pedagogicko - sociální. V rámci školních praxí, které probíhaly na různých pracovištích a s různým přístupem k lidem jsem si ujasnila, že s "klasickým" přístupem příliš nesouzním. Při studiu jsem vykonávala dobrovolnickou činnost v sociálních službách. Tyto zkušenosti mě naučily více vnímat individualitu každé jednotlivé osoby. Po škole jsem pracovala mimo obor a ve volném čase se zaměřovala především na informace o přirozeném mateřství a rodičovství. V té době mě také hodně obohatily přednášky manželů Kopřivových.
    Na rodičovské dovolené jsem se ještě více přiblížila k alternativním směrům a byla zase o něco blíže i Montessori filozofii. Stala jsem se průvodkyní v badatelsko - vědním kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ. Bylo skvělé vidět, jak děti s nadšením dokáží zkoumat a objevovat. Vnímám jako důležité nastavit si s dětmi pevné a respektující hranice. Po rodičovské dovolené jsem pracovala v Montessori školce v Olomouci s dětmi od jednoho roku. Práci s dětmi vnímám jako poslání a je mi velkou ctí provázet děti právě v Dobré školičce.

    Svůj volný čas věnuji mé dceři, která mě toho stále hodně učí. Nejraději trávíme společný čas v přírodě a se zvířaty.

    Vzdělání, kurzy:

    • Střední škola pedagogická a sociální Zlín: Sociální péče - pečovatelská činnost
    • Rozšiřující montessori kurz: aktivity pro děti do 3 let (březen 2022)
    • Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 let (Eva Štarková)