• Kroužky ve školním roce 2023/2024

  • Při plánování kroužku vycházíme vždy ze zájmu dětí. Dopředu zjišťujeme, kdo má o jaký kroužek zájem tak, ať můžeme sladit s rozvrhem školy. Nabídkou kroužků se snažíme rodičům ulehčit slaďování pracovního a rodinného života.

   • Hudební kroužky

   • Hudební kroužky probíhájí se spolupráci s hudební školou YAMAHA Zlín. Jedná se o následující kroužky:

    • hra na klávesy
    • hra na ukulele

    V letnóšním školním roce 2022/2024 probíhají kroužky v pondělí a ve čtvrtek.

    Výuka probíhá v malé skupince dětí, proto je důraz kladen na individuální příštup. Děti jsou rozdělenydo skupin tak, aby výuka byla přímo úměrná jejich aktuální úrovni. "V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění."

    Výuku vedou Barbora Kubíčková a Adam Caha. Odkaz na hudební školu naleznete ZDE.

     


     

   • Španělský jazyk

   • Kroužek Španělského jazyka probíhá v naší škole již třetím rokem. Tento kroužek mají na starost naši kolegové ze Španělska - Marta a Santiago.

    Děti jazyk nasávají zábavnou formou - získají základy jazyka, na které je pak možno navazovat v dalších letech.

     

     

   • Náboženská nauka

   • Náboženskou nauku vede Mgr. Jiří Velčovský. Jirka dokáže děti zaujmout a poutavým podáním nadchnout. V nauce se řeší témata morální, etická a minimálně v prvních dvou ročnících je nauka velmi ekumenická a vhodná pro každé dítko také jako základ etické výchovy. 

    Náboženství se v letošním školním roce 2023/2024 koná ve čtvrtek.

   • Výtvarný kroužek

   • Výtvarný kroužek se uskutečňuje pod vedením lektorky MgA. Deteliny Kožucharové, která je výtvarnice a s konáním kurzů pro děti i dospělé má dlouholeté zkušenosti.

    V letošním školním roce 2023/2024 kroužek probíhá ve středu. Žáci pracují v jedné skupině.

    "U dětí není vyvíjen tlak na výkon, cílem je čas zde strávený si užít, naučit se poznávat a užívat výtvarné prostředky, naučit se relaxovat pomocí tvorby."

     

   • Judo

   • V letošním školním roce 2023/2024 opět probíhá kroužek juda pod vedením kolegy Santiaga. Probíhá v prostorech nedaleké tělocvičny ve čtvrtek odpoledne.

    Santiago se věnoval judu od útlého dětství, sbíral mnohé zkušenosti na soutěžích a obecně dětem předává také jako učitel tělocviku vztah ke sportu.