• Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021

   •  V úterý budou mít děti Vyšívání - ruční práce. 

    Ve středu Intuitivní hry (od 13.00) a Náboženství (od 14.00)

    Čtvrtek je věnován hudebním kroužkům - od 13.30 bude flétna, od 15.15 klávesy

    V pátky bude bývat kroužek Výtvarně -tvořivý. 

   • Hudební kroužky

   • Hudební kroužky probíhájí se spolupráci s hudební školou Yamaha Zlín. Jedná se o kroužek hry na kytaru, hry na flétnu a klávesy.

    V letnóšním školním roce 2020/2021 probíhají kroužky vždy ve čtvrtek.

    Výuka probíhá v malé skupince dětí a ve velké míře je v jejich režii, tzn. děti se s lektorem přímo domlouvají na tom, co se chtějí naučit, co je aktuálně zajímá apod. Z tohoto důvodu jsou hudební kroužky pro děti velmi atraktivní.

    Výuku vedou lektoři Adam Caha a Klára Šídlová.

     


     

   • Intuitivní hry

   • Intuitivní hry, to jsou aktivity, které v rámci školy vede Silvie Lišková z Kvítku Zlín. 

    Náplň aktivit, které si mohou děti vyzkoušet, nelze jednoduše popsat :-) Vyzkouší si hry zaměřené přímo na ně samotné, na jejich intuici, pocity, bezpečí aj. To vše probíhá samozřejmě na základě prožitku.

    Více o organizaci naleznete zde: https://www.facebook.com/kvitekzlin/

    Kroužek bude ve středu od 13:00. 

   • Náboženská nauka

   • Nauku vede Mgr. Jiří Velčovský. Jirka dokáže děti zaujmout a poutavým podáním nadchnout. V nauce se řeší témata morální, etická a minimálně v prvních dvou ročnících je nauka velmi ekumenická a vhodná pro každé dítko také jako základ etické výchovy. 

    Náboženství bude ve středu od 14.00

   • Výtvarný kroužek

   • Výtvarný kroužek se uskutečňuje mimo budovu školy. Probíhá v ateliéru ve Zlíně - Prštném, který je v blízké docházkové vzdálenosti.

    V letošním školním roce 2019/2020  probíhá v pátek od 13.00  do 14.30 hodin.