• Volnočasové aktivity ve škole 2021/2022

   • Hudební kroužky

   • Hudební kroužky probíhájí se spolupráci s hudební školou YAMAHA Zlín. Jedná se o následující kroužky:

    • hra na zobcovou flétnu
    • hra na klávesy
    • Music paradee

    V letnóšním školním roce 2021/2022 probíhají kroužky v pondělí a ve čtvrtek.

    Výuka probíhá v malé skupince dětí, proto je důraz kladen na individuální příštup. Děti jsou rozdělenydo skupin tak, aby výuka byla přímo úměrná jejich aktuální úrovni. "V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění."

    Výuku vedou lektorky Klára Šídlová a Barbora Kubíčková. Odkaz na hudební školu naleznete ZDE.

     


     

   • Španělský jazyk

   • Kroužek Španělského jazyka probíhá v naší škole již druhým rokem. V loňském roce u nás pracovala v rámci programu Erasmus Španělka Marta. V letošním školním roce je lektorkou kroužku DiS. Blanka Stašová.

    Kroužek probíhá ve středu od 13.00 hodin a pak od 14. hodin. Děti jsou rozdělěny do dvou skupin.

    Děti jazyk nasávají zábavnou formou.

    V současné době máme v naší škole žáky v 1. - 6. třídě. Z tohoto důvodu budou mít děti druhý cizí jazyk až v příštím školním roce.

     

   • Náboženská nauka

   • Náboženskou nauku vede Mgr. Jiří Velčovský. Jirka dokáže děti zaujmout a poutavým podáním nadchnout. V nauce se řeší témata morální, etická a minimálně v prvních dvou ročnících je nauka velmi ekumenická a vhodná pro každé dítko také jako základ etické výchovy. 

    Náboženství se v letošním školním roce 2021/2022 koná ve středu od 14.00 hodin.

   • Výtvarný kroužek

   • Výtvarný kroužek se uskutečňuje pod vedením lektorky MgA. Kláry Suché, která je nejen výtvarnicí, ale také učitelkou výtvarné výchovy. Najdete ji také v jejíim Ateliéru Bella v centru Zlína.

    V letošním školním roce 2021/2022 kroužek probíhá v úterky od 13. hodin. Lekce trvá 1,5 hodiny. Po sobě následují dvě skupiny, kde jsou děti rozděleny dle věku.

    Sama lektorka popisuje kroužek následovně:
    "Důraz kladu na individuální přístup. Dětem se snažím poskytnout prostředí, kde se budou cítit dobře. Pro menší děti jsou kurzy sestavené hravou formou, u většiny kurzů je také tvorba propojena s prožitkem, s využitím artefiletické koncepce.

    U dětí není vyvíjen tlak na výkon, cílem je čas zde strávený si užít, naučit se poznávat a užívat výtvarné prostředky, naučit se relaxovat pomocí tvorby."

     

   • Sportovní kroužek

   • Sportovní kroužek vede náš pedagog Bc. David Forgáč. Děti ho již znají z výuky tělesné výchovy, proto znají jeho přístup a nadšení.

    V letošním školním roce 2021/2022 kroužek probíhá v pátek od 13. hodin.

    Kroužek se nese v duchu "sport je zábava."  Cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k pohybu, pobavily se, a zároveň aby vybily energii a naučily se obratnosti.

    Kroužek je zaměřen zejména na kolektivní a pohybové hry, např. vybíjenou, florbal, fotbal..

   • Kroužek vyšívání 

   • DOČASNĚ POZASTAVENO

    Kroužek ručních prací probíhá pod vedením Bc. Jitky Fialové. Děti Jitku velmi dobře znají, což je velkou výhodou.

    V letošním školním roce 2021/2022 kroužek probíhá ve středu.

    Děti jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina jsou děti, které do kroužku nechodily. Smyslem kroužku vyšívání bude seznámit děti s rozmanitými stehy, jehlami a podkladovou tkaninou pro výšivku. Budem experimentovat s různými nitěmi a jehlami. Naučí se ušít jednoduchý pytlík, taštičku a přišívat knoflíky. Určitě zvládnem i jednoduchou hračku.

    Děti, které kroužek navštěvovaly už v loňském roce, se posunou zase o kus dál. Doplní si svůj vzorník  o bulionový uzlíčkový steh a růžičku. Ušijí si například hračku, peněženku a brož a mnoho dalšího.