• Kdo jsme?

  • DOBRÁ školička, mateřská škola a základní škola - to vše na jednom místě a fungující na principech montessori pedagogiky. 


   Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a s důvěrou, že v optimálním prostředí bude rozvíjet své jedinečné pozitivní vlastnosti a dovednosti a naučí se zvládat výzvy, které mu soužití dětí a žáků ve třídě a život sám připraví. Naše třídy mají být bezpečným prostředím, kde pedagogové fungují jako vzdělaní, trpěliví, laskaví a důslední průvodci, o které se děti a žáci mohou opřít a spolehnout se na jejich podporu a pomoc. Ke každému dítěti si tvoříme zvláštní vztah a požadujeme po něm, aby v sobě našlo to nejlepší, co je v jeho momentálních silách, ne více, ne méně. Snažíme se být důslední.

    

   Děti prochází připraveným prostředím pro jednotlivá vývojová období. Po celou dobu je provází odborníci školení pro daný věk. Zároveň stále navštěvují stejné místo, jen rostou a vyvíjí se a my sledujeme jejich vývoj s nimi. Známe je od nejútlejšího věku. Předávání informací o potřebách, osobnosti dítě, rodině, ale i obráceně o učitelích a o tom, co dítě čeká probíhá přirozeně, plyne, jak se všichni setkáváme v jedné budově, na zahradě, při společných akcích. Dítě zná svého budoucího učitele / průvodce a on zná je. Zná i své starší kamarády a ví, že se může obrátit k nim o pomoc. Zná prostředí, kam bude růst a těší se na něj. Nedochází ke stresu ze změny prostředí, z nových tváří, situací. Vývoj se nezpomaluje nutností adaptace, a přitom je stále uspokojována potřeba růstu a dozvídání se nového...

   Cílem je vytvořit ucelený vzdělávací systém pro děti od 0 do 15 let pod jednou střechou, tedy chceme úspěšně realizovat také vzdělávání na 2. stupni základní školy. Dále bychom se rádi zaměřili nejen na rozvoj dětí, ale také dospělých.


    

   Naše Mise:
   "Vést každé dítě, aby se mohlo stát unikátní, sebevědomou spokojenou osobností s úctou k sobě a svému okolí a vychovat z něj DOBRÉHO člověka."

    

       

   stupneuvodnet.pdf                                             stupne0-3net.pdf