• Školní družina

   •  

    Školní družina je nedílnou součástí vzdělávacího systému naší školy. Jejím hlavním posláním je naplňovat volný čas dětí zájmovým vzděláváním. Zahrnuje jak činnosti spontánní - volnou hru dětí, tak také širokou nabídku aktivit ze strany odpoledního pedagoga, a také zájmové kroužky.

    K dispozici je ve 3. NP. budovy, stejně jako základní škola. Družina je plně vybavena tak, aby odpovídala potřebám dětí mladšího školního věku. Mnoho času tráví děti na školní zahradě, kterou postupně zvelebujeme. Na jejich úpravách se aktivně podílí.

    Družina je k dispozici žákům od 11:30 do 17:00 hodin každý všední den, respektive ve dnech školního vyučování.

   • Co se ve družině děje?

   •  

    Aktivity ve družině volně navazují na rámcový vzdělávací program ve škole. Znamená to tedy, že témata výuky a aktivity ve družině se vzájemně prolínají.

    Je zde velký prostor na individuální zájmy dětí. Veškeré činnosti jsou samozřejmě dobrovolné. Děti zde mají také dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek.

    Program školní družiny zahrnuje mnoho témat týkající se ročních období a s tím souvisejících svátků, tradic, událostí apod. Konkrétně lze zmínit např. dušičky, halloween, advent, masopust, Velikonoce, státní svátky a mnoho dalšího. Na téma je vždy nahlíženo z různých rovin. Děti mají možnost dozvědět se informace k tématu, něco si vytvořit apod.

     

     

     

   • Spolupráce s rodiči

   •  

    Stejně jako ve škole, tak také ve školní družině je velice důležitá komunikace s rodiči. Pedagogové jsou rodičům plně k dispozi ke konzultacím. Nicméně jsme velice rádi, pokud si můžeme s rodiči popovídat neformálně, např. o tom, co jejich děti baví nebo o podnětech, které je napadají k fungování nebo programu družiny.

    Z výše uvedeného důvodu tedy pořádáme nejrůznější akce pro děti a jejich rodiče, respektive jejich rodiny a blízké. Jedná se např. o čajovnu, vánoční trh nebo letní zahradní slavnost. Tyto akce si děti samy připravují a organizují.