• AKTIVITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA a ROZVÍJENÍ SMYSLŮ

      13. 5. 2022

      Po mnoha letech se do Zlína se svým kurzem o Montessori vrací Eva Štarková. Ze své osobní zkušenosti můžeme říci, že se jen těžko hledá člověk, který by dokázal více nadchnout pro Montessori přístup. Její nadšení je nakažlivé   Své kurzy pořádá paní Štarková už přes 30 let a absolvovaly je stovky lidí v České republice, na Slovensku i v Maďarsku a mnohým naprosto změnila pohled na děti a jejich vývoj, potenciál a učení. S laskavým přístupem nyní už babičky a nadhledem životních zkušeností, zapaluje nadšení pro Montessori pedagogiku. Jsou prodchnuté láskou k dětem, nabité informace a pochopením pro každého, komu na dětech skutečně záleží. Věříme, že se budou líbit i vám, a že budete odcházet plni inspirace a nadšení.

      Kurz je určen pro rodiče ( i tatínky!), prarodiče, učitele a pro ty, kdo pracují s dětmi a chtějí vědět, co to Montessori vlastně je. I když je termín v půli prázdnin, věřím, že rozhodně stojí za to ho absolvovat. 

      Tento kurz je úvodní a je podmínkou pro další pokračování o jazyku, matematice a kosmické výchově. 

      Na semináři se hovoří o vývojových potřebách dítěte a o tom jak podpořit jeho mozkovou činnost jednoduchými a zároveň levnými aktivitami. Kurz obsahuje velké množství praktických ukázek s pomůckami, které si můžete připravit i doma. 

      Tyto aktivity jsou určené pro děti od narození do předškolního roku. Jsou to cvičení na koordinaci oka a ruky, soustředění, vytrvalost, trpělivost a samostatnost.

      První den se budeme věnovat tomu, jak připravit pro dítě jednoduché aktivity, abychom využili období, kdy se dítě zajímá o to, co dělají dospělí a o to, co se děje kolem nich. Děti v tomto věku chtějí pomáhat, chtějí dělat to, co dělají dospělí kolem nich. Učí se tak pečovat o sebe a své okolí. Tak jako v celé Montessori pedagogice i tady je třeba sledovat zájem dítěte a následovat jej- dítě se tak učí přirozeně, rádo a rychle. 

      Ve druhém dnu se budeme věnovat tzv. senzitivním obdobím. Jsou to období, kdy děti zvýšeně vnímají určitými smysly. Náplní dne budou ukázky smyslově-pohybových aktivit, které pomáhají dětem rozvíjet 5 základních smyslů - hmat, sluch, čich, chuť a zrak. Maria Montessori pozorovala u dětí používání i dalších smyslů jako je např. stereognostický smysl, které je použitelný v geometrii, aritmetice, geografii, biologii, ale i při procesu učení čtení a psaní. Mít dobře procvičené smysly je zásadní pro správnou interpretaci vjemů z vnějšího světa. 

      Datum: 30. - 31. července 2022 od 8.30 do 17.30 hodin

      Adresa: DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola, Náves 86, Zlín - Prštné.Cena: 2500 Kč (storno je 100%, můžete však za sebe poslat jinou osobu) Hlásit se můžete na kancelar@dobra-montessori.czVíce o paní Štarkové a jejich kurzech zde: https://alfamilia.sk