• "RODIČ A BATOLE"

      14. 9. 2022

      Montessori odpoledne pro rodiče s dětmi od října opět u nás. Pro děti cca. od 1,5 roku do 3 let. Programem Vás bude provázet Iva Švambergová, která se už teď na všechny moc těší :)

     • AKTIVITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA a ROZVÍJENÍ SMYSLŮ

      13. 5. 2022

      Po mnoha letech se do Zlína se svým kurzem o Montessori vrací Eva Štarková. Ze své osobní zkušenosti můžeme říci, že se jen těžko hledá člověk, který by dokázal více nadchnout pro Montessori přístup. Její nadšení je nakažlivé   Své kurzy pořádá paní Štarková už přes 30 let a absolvovaly je stovky lidí v České republice, na Slovensku i v Maďarsku a mnohým naprosto změnila pohled na děti a jejich vývoj, potenciál a učení. S laskavým přístupem nyní už babičky a nadhledem životních zkušeností, zapaluje nadšení pro Montessori pedagogiku. Jsou prodchnuté láskou k dětem, nabité informace a pochopením pro každého, komu na dětech skutečně záleží. Věříme, že se budou líbit i vám, a že budete odcházet plni inspirace a nadšení.

      Kurz je určen pro rodiče ( i tatínky!), prarodiče, učitele a pro ty, kdo pracují s dětmi a chtějí vědět, co to Montessori vlastně je. I když je termín v půli prázdnin, věřím, že rozhodně stojí za to ho absolvovat. 

      Tento kurz je úvodní a je podmínkou pro další pokračování o jazyku, matematice a kosmické výchově. 

      Na semináři se hovoří o vývojových potřebách dítěte a o tom jak podpořit jeho mozkovou činnost jednoduchými a zároveň levnými aktivitami. Kurz obsahuje velké množství praktických ukázek s pomůckami, které si můžete připravit i doma. 

      Tyto aktivity jsou určené pro děti od narození do předškolního roku. Jsou to cvičení na koordinaci oka a ruky, soustředění, vytrvalost, trpělivost a samostatnost.

      První den se budeme věnovat tomu, jak připravit pro dítě jednoduché aktivity, abychom využili období, kdy se dítě zajímá o to, co dělají dospělí a o to, co se děje kolem nich. Děti v tomto věku chtějí pomáhat, chtějí dělat to, co dělají dospělí kolem nich. Učí se tak pečovat o sebe a své okolí. Tak jako v celé Montessori pedagogice i tady je třeba sledovat zájem dítěte a následovat jej- dítě se tak učí přirozeně, rádo a rychle. 

      Ve druhém dnu se budeme věnovat tzv. senzitivním obdobím. Jsou to období, kdy děti zvýšeně vnímají určitými smysly. Náplní dne budou ukázky smyslově-pohybových aktivit, které pomáhají dětem rozvíjet 5 základních smyslů - hmat, sluch, čich, chuť a zrak. Maria Montessori pozorovala u dětí používání i dalších smyslů jako je např. stereognostický smysl, které je použitelný v geometrii, aritmetice, geografii, biologii, ale i při procesu učení čtení a psaní. Mít dobře procvičené smysly je zásadní pro správnou interpretaci vjemů z vnějšího světa. 

      Datum: 30. - 31. července 2022 od 8.30 do 17.30 hodin

      Adresa: DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola, Náves 86, Zlín - Prštné.Cena: 2500 Kč (storno je 100%, můžete však za sebe poslat jinou osobu) Hlásit se můžete na kancelar@dobra-montessori.czVíce o paní Štarkové a jejich kurzech zde: https://alfamilia.sk

     • Poruchy chování I.

      22. 3. 2022

      Vzdělávací akreditovaný program se zaměřením na rané projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte s ohledem na bio-psycho- sociální determinaci behaviorální a emoční struktury lidské psychiky.

      Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte?Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup?

      Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat?Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD- I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)?Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte. Základní představení kauzality a komorbidity raných poruch chování a poruch osobnosti. Zaměření na depistáž a vybrané problémy, výchovy, resocializace a terapie. Seminář je určen pro odborné pracovníky, ale i rodiče.

     • Den otevřených dveří individuálně

      10. 1. 2022

      Vzhledem k současné situaci volíme místo hromadného dne otevřených dveří individuální schůzku v průběhu dopoledne, kdy je možné nahlédnout i do výuky nebo informační schůzka v průběhu odpoledne. Schůzky si prosím domlouvejte na emailu: petra.sakacova@dobra-montessori.cz nebo v případě rodičů dětí naší mš je možné se objednat na vypsané konzultační hodiny Petry. V případě zájmu o docházku do naší školy prosíme,  aby se schůzky účastnili oba rodiče. Budeme se moc těšit :)

    • Čajovna
     • Čajovna

      21. 10. 2021
      Akce, kterou v naší škole pořádáme každý rok na podzim. (Pokud tedy covid nezasáhne jako loni.) Proč to děláme? Proč je to pro nás tak důležité? A proč je tak důležité, že je to od začátku do konce akce dětí? 
     • Změny ve školičce

      7. 6. 2021

      Milí rodiče, jistě jste si všimli, že v naší školičce probíhají změny. Naše milá Iva nás na nějakou dobu pomalu opouští a bude se věnovat krásným mateřským povinnostem :) Tímto jí moc děkujeme za její úžasnou práci a přejeme jen to nejkrásnější :)

      V současné době můžete ve školičce potkávat Lucii Přikrylovou, absolventku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, která u nás již absolvovala praxi a prostředí školičky dobře zná. Více informací o ní naleznete na webových stránkách. Lucie nám pomůže nyní a o prázdninách.

      A od sprna mezi nás přivítáme novou kolegyni Michaelu Hanslíkovou. Tímto by se Vám ráda představila:

      "Jsem absolventkou školy pedagogicko - sociální. V rámci školních praxí, které probíhaly na různých pracovištích a s různým přístupem k lidem jsem si ujasnila, že s "klasickým" přístupem příliš nesouzním. Při studiu jsem vykonávala dobrovolnickou činnost v sociálních službách. Tyto zkušenosti mě naučily více vnímat individualitu každé jednotlivé osoby. Po škole jsem pracovala mimo obor a ve volném čase se zaměřovala především na informace o přirozeném mateřství a rodičovství. V té době mě také hodně obohatily přednášky manželů Kopřivových.

      Na rodičovské dovolené jsem se ještě více přiblížila k alternativním směrům a byla zase o něco blíže i Montessori filozofii. Stala jsem se průvodkyní v badatelsko - vědním kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ. Bylo skvělé vidět, jak děti s nadšením dokáží zkoumat a objevovat. Vnímám jako důležité nastavit si s dětmi pevné a respektující hranice. Po rodičovské dovolené jsem až doposud pracovala v Montessori školce v Olomouci s dětmi od jednoho roku. Práci s dětmi vnímám jako poslání a je mi velkou ctí provázet děti právě v DOBRÉ  školičce.

      Svůj volný čas věnuji mé dceři, která mě toho stále hodně učí. Nejraději trávíme společný čas v přírodě a se zvířaty."

     • Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“

      14. 4. 2021

      Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“ a sebereflexe naší Dobré Montessori školky aneb

      JAK TO U NÁS CHODÍ ?

      Jakmile se tato, v českém prostředí ojedinělá, kniha objevila na pultech knihkupectví, neváhalo ji naše prozřetelné vedení – Petra – koupit a ponořit se do zhodnocování vlastního Montessori zařízení – DOBRÉ Montessori MŠ a ZŠ Zlín.

      V množství mnoha jiných, než klasických, směrů a inovativních škol, Montessori pedagogika právem zaujímá pevné postavení.

      Rodiče, hledající funkční a přirozené postupy při výchově a vzdělávání svých ratolestí, zákonitě dříve nebo později na cestu montessori narazí. Mnozí z těchto rodičů se na ni nadšeně vydají.

      Úkolem této knihy, i nás průvodců v Dobré Montessori Zlín, je vést rodiče i děti po autentické a pravdivé cestě, kterou svými hlubokými znalostmi, pozorováním a výzkumem dítěte vybudovala doktorka a pedagožka Maria Montessori (1890-1952).

      Kniha je přehledně a logicky rozdělena do šesti celků, kdy první z nich čtenáře seznamuje s obecnými principy montessori pedagogiky. Další celky se podrobněji zaměřují na :

      • Připravené prostředí
      • Dospělé
      • Dítě
      • Program

      Je velmi přínosné, že se za každou kapitolou setkáte s tabulkou která napovídá „na co se dívat“ a naopak upozorňuje „co byste neměli vidět...“, pokud chcete vybrat kvalitní montessori zařízení pro vaše dítě.

      Závěrečná část je věnována odpovědím na nejčastější otázky rodičů, které přichází v souvislosti s návštěvou Montessori MŠ.

      V příloze naleznete přehledné tabulky, které pomohou s hodnocením navštívené školky.

      V knize není mnoho bodů se kterými by byla naše Dobrá školka v rozporu, některé možnosti nejsou technicky proveditelné např. volný přístup na zahradu školy, kdy děti mohou v ideálním případě, kdykoliv měnit prostředí třídy a zahrady.

      Ve většině bodech se však shodujeme a věříme, že pravdivě, s porozuměním, ve vší úctě a laskavosti k Dítěti míříme krok za krokem k ideálu, který je v knize popsán, že díky autentické Montessori pedagogice děláme svět Dobrým. Přidejte se k nám :)

      Autorkou knihy je Mgr. Hana Slabá a tuto publikaci -  Montessori školka – Jak to v ní chodí?  můžete najít v naší knihovně v rámci připraveného prostředí pro dospělé.   

      Iva Švambergová

    • Školní časopis ONLINE
     • Školní časopis ONLINE

      17. 12. 2020
      Doba je zvláštní, ale bereme to jako výzvu, která nás učí! Každoročně jsme pro Vás chystali školní časopis. Časopis, který tvoří děti a my dospělí nezasahujeme, protože jen tak ho máme takový jaký ho chceme mít.  A každoročně nám časopis pomáhal pořídit si pomůcky do třídy, hračky do družiny a nebo přispíval na dobré věci - jako např. na péči o koaly v Austrálii během požárů. Letos Vám časopis nemůžeme prodávat osobně, ale my jsme na to přišli!!!!
     • Informace k ošetřovnému pro rodiče

      26. 10. 2020

      Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ

      Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

      Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...

      O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

      Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

      23. října v 23:09  · 

      Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

      Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

      Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

      Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

      Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

      Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz