• Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

       

       

      Zveřejněním se považují rozhodnutí o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů je zasláno rozhodnutí poštou.