• Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“

      14. 4. 2021

      Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“ a sebereflexe naší Dobré Montessori školky aneb

      JAK TO U NÁS CHODÍ ?

      Jakmile se tato, v českém prostředí ojedinělá, kniha objevila na pultech knihkupectví, neváhalo ji naše prozřetelné vedení – Petra – koupit a ponořit se do zhodnocování vlastního Montessori zařízení – DOBRÉ Montessori MŠ a ZŠ Zlín.

      V množství mnoha jiných, než klasických, směrů a inovativních škol, Montessori pedagogika právem zaujímá pevné postavení.

      Rodiče, hledající funkční a přirozené postupy při výchově a vzdělávání svých ratolestí, zákonitě dříve nebo později na cestu montessori narazí. Mnozí z těchto rodičů se na ni nadšeně vydají.

      Úkolem této knihy, i nás průvodců v Dobré Montessori Zlín, je vést rodiče i děti po autentické a pravdivé cestě, kterou svými hlubokými znalostmi, pozorováním a výzkumem dítěte vybudovala doktorka a pedagožka Maria Montessori (1890-1952).

      Kniha je přehledně a logicky rozdělena do šesti celků, kdy první z nich čtenáře seznamuje s obecnými principy montessori pedagogiky. Další celky se podrobněji zaměřují na :

      • Připravené prostředí
      • Dospělé
      • Dítě
      • Program

      Je velmi přínosné, že se za každou kapitolou setkáte s tabulkou která napovídá „na co se dívat“ a naopak upozorňuje „co byste neměli vidět...“, pokud chcete vybrat kvalitní montessori zařízení pro vaše dítě.

      Závěrečná část je věnována odpovědím na nejčastější otázky rodičů, které přichází v souvislosti s návštěvou Montessori MŠ.

      V příloze naleznete přehledné tabulky, které pomohou s hodnocením navštívené školky.

      V knize není mnoho bodů se kterými by byla naše Dobrá školka v rozporu, některé možnosti nejsou technicky proveditelné např. volný přístup na zahradu školy, kdy děti mohou v ideálním případě, kdykoliv měnit prostředí třídy a zahrady.

      Ve většině bodech se však shodujeme a věříme, že pravdivě, s porozuměním, ve vší úctě a laskavosti k Dítěti míříme krok za krokem k ideálu, který je v knize popsán, že díky autentické Montessori pedagogice děláme svět Dobrým. Přidejte se k nám :)

      Autorkou knihy je Mgr. Hana Slabá a tuto publikaci -  Montessori školka – Jak to v ní chodí?  můžete najít v naší knihovně v rámci připraveného prostředí pro dospělé.   

      Iva Švambergová