• Čajovna
   • Čajovna

   • 29.11.2021 11:11
   • Akce, kterou v naší škole pořádáme každý rok na podzim. (Pokud tedy covid nezasáhne jako loni.) Proč to děláme? Proč je to pro nás tak důležité? A proč je tak důležité, že je to od začátku do konce akce dětí? 
   • Čajovna je hezkým setkáním rodičů, kdy je děti uvítají ve škole, pohostí čajem a nějakými dobrotami. A ve výsledku si touto akcí vydělají nějakou tu korunu pro své záměry. Dalo by se to shrnout i takto. Jenže ono to tak jednoduché není. 

    Příprava na podzimní čajovnu začíná někde na jaře a v létě. Sběrem bylinek na čaje, které na podzim servírujeme. Děti se učí plánovat, myslet dopředu, chystat něco, co bude potřeba až za půl roku. Učí se, že někdy je potřeba na efekt svojí práce počkat a že to za to stojí.

    Samotná příprava na akci začíná asi týden dopředu, kdy je potřeba domluvit, co a kdy se bude péct, co bude všechno potřeba nachystat, připravit. Děti se rozdělí do skupin a každá si bere na starosti nějakou část příprav. Někdo peče, někdo se věnuje přípravě létáčků menu, někdo chystá origami na stůl, jiná skupina tvoří nápisy, cedulky atd. Děti se učí nejen té které oblasti, kterou si zvolily, ale také kooperaci, vyjednávání, řešení konfliktů, vedení projektu… A k tomu všemu musí zvládnout perfektně tu svou vybranou oblast. 

    Např. tvorba menu - brzy vyvstává otázka, jak nastavit ceny. První zpravidla přijdou děti za dospělým a zeptají se. Letos jako odpověď dostaly účtenku od nákupu a dopočítávaly náklady (zatím bez energií) a dohledávaly na internetu cenu “obvyklou”. Pak přichází na řadu samotný tisk. A ve výsledku dilema, kdy na menu není zahrnuta oblíbená položka “banánky v čokoládě.” Co s tím? Zrodil se nápad jakési pozornosti za útratu rodičů. 

    Mezitím v jídelně probíhal čilý ruch provázející pečení - práci s receptem, počítání porcí, time management, aby se vše stihlo než bude třeba nachystat jídelnu na výdej obědů. 

    Všichni se zápalem pracovali, ke konfliktům docházelo minimálně, hladina hluku byla nižší než je u podobných akcí obvyklá :D

    Samotný den D byl ve znamení stěhování stolů, výzdoby a aranžování. Po obědě pak proběhla velká akce rozdělení dětí do skupin na číšníky, přípravu a kuchyň. Na poslední chvíli jsme si vysvětlovali, co to je a jak funguje platba pomocí QR kódů. Nácvik a poslední ladění detailů. Došlo i na horké chvíle zejména u mladších dětí, když si uvědomily, že je potřeba obstarat pro plynulý chod všechny oblasti a není možné, aby byly všichni číšníci a obsluhovaly jen tu svoji maminku. 

    A postupně začínali přicházet první rodiče a najednou jich tu bylo plno. Číšníci kmitali, chtěli obsloužit své rodiče co nejrychleji. Příprava nevěděla, kam dřív skočit, kam šáhnout, co spočítat a kam to napsat. Po chvilce se zdálo, že se vše začíná zabíhat a do toho zasáhl šotek. Začaly vypadávat pojistky, kterým se nelíbilo, že jede sporák, myčka, vodní lázeň, kde se udržovaly čaje teplé, zároveň… Nervozita stoupala, rozbil se talíř... Krizový management v praxi… Nakonec se mylo v ruce (Honzíku díky!!! Bez tebe by to nešlo), vodní lázeň se vypla po dobu dovařování čajů. Mezitím pomalu docházely zásoby a do hodiny od otevření naší báječné čajovny nebylo, co prodávat… Všude se ale už rozlévaly úsměvy. A to zejména úsměvy na tvářích dětí.

    Oni to zvládli! Zvládli sami obsloužit 19 stolů, odhadem asi přes 60 dospělých! Oni sami věděli, že právě ustáli fakt velkou věc. Něco na čem můžou stavit, něco, co jim pomůže více stát na svých nohách, opřít se o svůj úsudek, nebát se jít do velkých věcí, nebát se výzev! 

    Tohoto cíle bychom nikdy nemohli dosáhnout, kdyby jim napekly maminky, kdyby jim cenu nadiktovali dospělí, kdyby za ně kompletně nádobí umyl učitel a kdyby byli všichni číšníky, kteří obsluhují jen své rodiče - protože každá práce je potřebná, důležitá a bez ní by to nešlo! Že jen když každý přispěje svým plným nasazením, může se to podařit a každá drobnost se počítá od aranžmá květin po práci ve wordu.

    Teď je před nimi velký úkol - spočítat utržený výdělek a dohodnout se!!!, jak utržené peníze využít. 

    A tak až příště přijdete na čajovnu, můžete si uvědomit, že pomáháte svému dítěti budovat sebevědomí, pocit vlastní hodnoty a posouvání vlastních hranic ….

       
     

   • Zpět na seznam článků