• Výsledky zápisu do základní školy na rok 2022/2023

       

       

      Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání.