• Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

      • Výsledky zápisu do základní školy na rok 2022/2023

        Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená.