• Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

      • Výsledky zápisu do základní školy na rok 2023/2024

        Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená.