• Operační program Zaměstnanost


   • DOBRÁ Montessori školička II. 

    DOBRÁ Montessori školička je zapojena do operačního programu Zaměstnanost od 1. 7. 2017. Datum ukončení projektu je 31.8. 2019, délka realizace projektu je 26 měsíců.“ Navazujícím projektem realizujeme provoz dětské skupiny, a to od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 (30 měsíců).

    Operační program Zaměstnanost pokrývá oblasti:

    • podpory zaměstnanosti,
    • rovných příležitostí žen a mužů,
    • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
    • dalšího vzdělávání,
    • sociálního začleňování a boje s chudobou,
    • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
    • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.


    INFORMACE O PROJEKTU

    Název projektu: DOBRÁ Montessori školička II

    Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015560

    Cílová skupina: rodiče s malými dětmi

    Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

    Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

    Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

    Výzva: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu


                                          

    INFORMACE O PROJEKTU

    Název projektu: DOBRÁ Montessori školička

    Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006871.

    Cílová skupina: rodiče s malými dětmi

    Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

    Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

    Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

    Výzva: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

     

    Více informací o projektu naleznete v příloženém dokumentu: OPZ_2014-2020.pdf